OM OSS

A. TANGEN AS. 

Maskinentreprenør.


Fra 2012 til 2021 var det enkeltmannsforetaket A. Tangen graving og transport. 

Fra 2021 ble selskapet omdannet til Aksjeselskap og endret navn til A. TANGEN AS. 


Daglig leder Anders Tangen er oppvokst bak gravemaskinskpakene og har opparbeidet seg en bred erfaring innen yrket. 


Vi har et godt nettverk og gode sammarbeidspartnere som gjør at vi får jobben gjort på en måte som du som kunde kan føle deg fornøyd med.TJENESTER

Vi utfører. 

-Alt innen graving.

  Grunnarbeid tomter, drenering, planering, grøfting, utenomhusarbeider,

  vegarbeider etc.


-Massetransport, salg av pukk, sand, knust asfalt og vekstjord. 

  Vi transporterer med Lastebil og traktor m/henger. 

  Vi sprer masser på vei. 


-Alt innen vann og avløp.

  Godkjent Adk rørlegger. 

  Nøytral fagkyndig innen prosjektering av Avløpsanlegg. 

  Vi tar jobben med vann og avløpsanlegg fra start til slutt.


-Veivedlikehold (sommer og vinter) 

-Vegitasjonsrydding.


-Transport av maskiner og utstyr.

Vi har sentral godkjenning innen. 

› Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1